Szőke Éva
Pszichológus
"...mert szelíd vagyok és alázatos szívű, 
s megtaláljátok lelketek nyugalmát."
Nevelési tanácsadás Miskolc városában
A gyermekek testi és lelki fejlődését, aktuális lelki állapotát jelentősen befolyásolják szüleik, illetve a környezetükben élő más felnőttek: rokonok, óvónők, tanárok, akikkel kapcsolatba kerülnek. A gyermekek természetesen élik mindennapjaikat, a környezetükben előforduló megterhelő életeseményekre a viselkedés megváltozásával, regresszióval (egy magasabb fejlettségi szintről egy alacsonyabb szintre való visszaesés), vagy testi tünetekkel válaszolnak. 

Sokszor előfordul, hogy a felnőttek a gyermek viselkedésének megváltozását (pl. lehangoltság, nyugtalanság, figyelemzavar, agresszió, az iskolai teljesítmény romlása vagy egyéb tünetek) nem hozzák összefüggésbe a külső, a gyermek számára megterhelő pszichés történésekkel, hatásokkal, inkább betegségnek, vagy „rosszaságnak” tartják. Az események vonatkozhatnak magára a gyermekre (pl. veszteségek, bántalmazás, iskolaváltás, iskolai kudarc), vagy családi történések tárhatók fel a gyermek tüneteinek a hátterében.

Bár a gyermekek jól alkalmazkodnak a krízishelyzetekhez, mégis befolyásolhatják a személyiség fejlődését és később szerepet játszhatnak krízisek, vagy más pszichés zavarok kialakulásában.

Szülőkonzultáció:

A bejelentkezést követően a szülővel, szülőkkel a gyermekre vonatkozó nehézség, probléma, illetve a probléma kialakulásának a körülményeit járjuk körbe. A további találkozások során a probléma részletesebb megbeszélésére kerül sor.

Találkozás a gyermekkel:

A gyermekkel való megismerkedés első alkalommal a szülő jelenlétében történik, majd ezt követi a diagnosztikus szakasz, mely 4 alkalomból áll. Ezeken a foglalkozásokon a gyermek egyedül van jelen, de szükség lehet a szülő részvételére is. A foglalkozásokon a gyermek személyiségét, érzelmi jellemzőit, fejlődési elakadásait figyelem meg játék, játékos foglalkozás, rajzok és tesztek segítségével.

Javaslat, szülőkonzultáció:

A gyermekkel való foglalkozások után kerül sor az újabb szülőkonzultációra, ahol visszajelzés történik a gyermekkel kapcsolatos tapasztalatokról és megbeszéljük a további segítségnyújtás módjait, lehetőségeit: nevelési tanácsadás szülőknek, más szakemberhez való irányítás, a kapcsolat lezárása (amennyiben a probléma rendeződött).

Amennyiben gyermekeivel bármiféle gyerekkori, kamaszkori problémái vannak, és nevelési tanácsadást keres Miskolc városában, forduljon hozzám bizalommal, hiszen egyik szakterületem a szülőkkel való közreműködés  a nevelési tanácsadás hatékony felhasználásával.

Pszichológiai konzultáció
Az ember életében vannak fordulópontok, események, életszakaszok, amelyekben új döntéseket kell hoznunk magunkkal, családunkkal, munkánkkal kapcsolatban...
Nevelési tanácsadás
A gyermekek testi és lelki fejlődését, aktuális lelki állapotát jelentősen befolyásolják szüleik, illetve a környezetükben élő más felnőttek: rokonok, óvónők, tanárok, akikkel kapcsolatba kerülnek...
Krízisintervenció/prevenció
A krízishelyzet olyan lélektanilag kritikus szituáció, amely a személy számára érzelmileg hangsúlyos, kiemelten fontos az adott életszakaszban, semmiképpen nem elkerülhető...
Kamaszok/pályatanácsadás
A serdülőkorra több szempontból is azt mondhatjuk a válságok kora, egyfajta krízis. Ennek több oka van: megváltozik a serdülő  teste, a gondolkodása, és az önmagáról eddig alkotott képe is...
szokeeva.hu - Minden jog fenntartva - 2016
Kapcsolat:
Szőke éva 
Tel: 06-70/608- 2354
e-mail: pszichoeva2014@gmail.com
Rendelő: 3525 Miskolc, Vologda  u.14. Fsz.3.
Fontos információk: