Szőke Éva
Pszichológus
"...mert szelíd vagyok és alázatos szívű, 
s megtaláljátok lelketek nyugalmát."
Pályaválasztási tanácsok, pályaválasztási tanácsadás kamaszok számára 
Miskolc városában
A serdülőkori krízis:

A serdülőkorra több szempontból is azt mondhatjuk a válságok kora, egyfajta krízis. Ennek több oka van: megváltozik a serdülő  teste, a gondolkodása, és az önmagáról eddig alkotott képe is. A serdülőkori énkép válsága és az én-azonosság kialakításáért való küzdelem a serdülőkori fejlődési feladatok teljesítése során nem nélkülözheti a konfliktusokat, krízishelyzeteket. 

A serdülő küzd önmagával és a környezetével is, nehezen igazodik el tulajdonságait és szerepeit illetően, és ennek a folyamatnak a segítésében jelentős szerepe van az szülőknek és a pszichológusnak is. A serdülőkor hosszú időbeli periódus, 8-10 éves átmeneti folyamat, időszak a gyermek – és a felnőttkor között.  Általában 12 éves kortól a tizenéves kor végéig, a nem teljes testi érés befejezéséig tart. Biológiai, hormonális változásokkal kezdődik és két jelentős következménnyel jár: a második alakváltozás és a nemi mirigyek működésének megindulása. A hormonális változások miatt a lányok és a fiúk esetében is gyakorivá válik a fáradékonyság, érzékenység, izzadás, elpirulás, szívdobogás, a gyomor és fejfájás, valamint a gyakori a szédülés. A serdülőre jellemző lesz  a”szórakozottság”, kedvetlenség, a felnőttek által „lustaságnak” hívott jelenség. 

Gyakori időszaka ez a konfliktusoknak, hiszen a serdülő hamar lelkesedik, vagy háborodik fel, érzelmeinek hullámzása miatt pedig könnyedén bánt meg másokat. Mivel a serdülőben sok a bizonytalanság,  kétségek önmagával és a világgal kapcsolatban, ezért a vele egykorú, hozzá hasonló másik serdülőt keresi, ugyanakkor érdeklődni kezd a másik nem iránt is.   A barátság, a kortárs-kapcsolatok keresése fontos szerepet játszik a serdülők önmeghatározásában és identitáskeresésében, valamint egyik fő fejlődési feladatának teljesítésében, abban, hogy képes legyen érzelmileg és fizikailag  is leválni családjáról. A barátkeresés, a csoportokhoz tartozás, az  önállósodási  és függetlenedési  törekvés, a pályaválasztás   konfliktusokat kelthet a szülő, a felnőtt világ és a serdülő között. Serdülőkorban jellemzőek tehát a változások és  a szélsőséges megnyilvánulások -  testi, lelki és társadalmi téren egyaránt.

Amiben segíthetek:

Bizonyos jelek utalhatnak arra, hogy a serdülő személyisége sérülékenyebb, a serdülőkori fejlődési feladatokat, mint a  - szülőktől való érzelmi függetlenedés,  a szexuális irányultsággal való azonosulás, társadalomba való beilleszkedés, pályaválasztás -  nehezebben tudja teljesíteni. Erre utaló jelek lehetnek:

Önértékelési problémák, önbizalomhiány,
tartós kudarcok az iskolai teljesítményben,
életviteli problémák,
hangulati labilitás,
beilleszkedési  és társas nehézségek,
tanulmányi visszaesés, teljesítménygátlás,
pályaválasztási bizonytalanság, döntésképtelenség


Konzultáció  szülővel és serdülővel:

Szülőkonzultáció során a szülővel, vagy a szülőkkel a serdülővel kapcsolatos probléma és a serdülő eddigi fejlődési körülményeinek átbeszélése történik, amin a serdülő is részt vehet. Ezt követi a serdülővel való négyszemközti beszélgetés. A 3-4 alkalom során igyekszem segíteni a serdülőt közös gondolkodással és beszélgetéssel problémájának megoldásában.

Visszajelző konzultáció:

A szülőknek való visszajelzés az általam tapasztaltakról kétféle lehet: szólhat csak a szülőknek,  vagy történhet a serdülő bevonásával. A konzultáció során amennyiben szükséges, megbeszéljük  a további segítségnyújtás módjának lehetőségeit, vagy más szakember javaslata történik. Amennyiben  a probléma sikeresen megoldódott, akkor lezárjuk a kapcsolatot.


          Egyszeri konzultáció:

Ha egy szülő bizonytalan, vagy kérdései vannak nevelési kérdéseket illetően, lehetőség van egyszeri konzultáció igénybevételére.


Pályaválasztási tanácsadás:

A pályaválasztási tanácsadás a lehetőségek megtalálására, kibontakoztatására helyezi a hangsúlyt. Alapja az önismeret és a képességek felfedezése, melyek szükségesek lehetnek a továbbtanuláshoz, vagy a pályamódosításhoz.  Ahhoz, hogy valaki továbbtanulásával vagy pályamódosításával kapcsolatban helyes döntést tudjon hozni, szükséges, hogy ismerje saját magát, motivációit, konfliktusait, egyes képességeit, (mint a verbális/nonverbális, logikai, számolási képességek és a speciális képességek) valamint ismerje meg figyelmi és emlékezeti kapacitását. Tudja miben tehetséges, mik a főbb érdeklődési területei, milyen teljesítménymotiváció és igényszinttel rendelkezik.

A konzultációk kapcsán a kliens abban kaphat segítséget, hogy a közös beszélgetések során feltárjuk mi az elképzelése jövőbeli pályájáról. Megbeszéljük milyen lépéseket tart elképzelhetőnek  azért, hogy céljait megvalósíthassa. Útmutatást kaphat arra vonatkozóan, hová fordulhat, ha még részletesebben szeretné ismerni önmagát, és képességeit.

Pályaválasztási tanácsadás kamaszoknak, pályaválasztási tanácsok szülőknek Miskolc városában, hogy minél inkább feltérképezhető legyen a gyermek legmegfelelőbb képzése a jövőjét illetően. Várom Miskolc területén belül, a belvárostól nem messze lévő magánrendelőmben.

Pszichológiai konzultáció
Az ember életében vannak fordulópontok, események, életszakaszok, amelyekben új döntéseket kell hoznunk magunkkal, családunkkal, munkánkkal kapcsolatban...
Nevelési tanácsadás
A gyermekek testi és lelki fejlődését, aktuális lelki állapotát jelentősen befolyásolják szüleik, illetve a környezetükben élő más felnőttek: rokonok, óvónők, tanárok, akikkel kapcsolatba kerülnek...
Krízisintervenció/prevenció
A krízishelyzet olyan lélektanilag kritikus szituáció, amely a személy számára érzelmileg hangsúlyos, kiemelten fontos az adott életszakaszban, semmiképpen nem elkerülhető...
Kamaszok/pályatanácsadás
A serdülőkorra több szempontból is azt mondhatjuk a válságok kora, egyfajta krízis. Ennek több oka van: megváltozik a serdülő  teste, a gondolkodása, és az önmagáról eddig alkotott képe is...
szokeeva.hu - Minden jog fenntartva - 2016
Kapcsolat:
Szőke éva 
Tel: 06-70/608- 2354
e-mail: pszichoeva2014@gmail.com
Rendelő: 3525 Miskolc, Vologda  u.14. Fsz.3.
Fontos információk: