Főoldal          Magamról          Áraim          Kapcsolat

Szőke Éva
Pszichológus
"...mert szelíd vagyok és alázatos szívű, 
s megtaláljátok lelketek nyugalmát."


Nevelési Tanácsadás Miskolc városábanA gyermekek testi és lelki fejlődését, aktuális lelki állapotát jelentősen befolyásolják szüleik, illetve a

környezetükben élő más felnőttek: rokonok, óvónők, tanárok, akikkel kapcsolatba kerülnek. A

gyermekek természetesen élik mindennapjaikat, a környezetükben előforduló megterhelő

életeseményekre a viselkedés megváltozásával, regresszióval (egy magasabb fejlettségi szintről egy

alacsonyabb szintre való visszaesés), vagy testi tünetekkel válaszolnak. Sokszor előfordul, hogy a

felnőttek a gyermek viselkedésének megváltozását (pl. lehangoltság, nyugtalanság, figyelemzavar,

agresszió, az iskolai teljesítmény romlása vagy egyéb tünetek) nem hozzák összefüggésbe a külső, a

gyermek számára megterhelő pszichés történésekkel, hatásokkal, inkább betegségnek, vagy

„rosszaságnak” tartják. Az események vonatkozhatnak magára a gyermekre (pl. veszteségek,

bántalmazás, iskolaváltás, iskolai kudarc), vagy családi történések tárhatók fel a gyermek tüneteinek

a hátterében.

Bár a gyermekek jól alkalmazkodnak a krízishelyzetekhez, mégis befolyásolhatják a személyiség

fejlődését és később szerepet játszhatnak krízisek, vagy más pszichés zavarok kialakulásában.Szülőkonzultáció:

A bejelentkezést követően a szülővel, szülőkkel a gyermekre vonatkozó nehézség, probléma, illetve a

probléma kialakulásának a körülményeit járjuk körbe. A további találkozások során a probléma

részletesebb megbeszélésére kerül sor.


Találkozás a gyermekkel:

A gyermekkel való megismerkedés első alkalommal a szülő jelenlétében történik, majd ezt követi a

diagnosztikus szakasz, mely 4 alkalomból áll. Ezeken a foglalkozásokon a gyermek egyedül van jelen,

de szükség lehet a szülő részvételére is. A foglalkozásokon a gyermek személyiségét, érzelmi

jellemzőit, fejlődési elakadásait figyelem meg játék, játékos foglalkozás, rajzok és tesztek

segítségével.


Javaslat, szülőkonzultáció:

A gyermekkel való foglalkozások után kerül sor az újabb szülőkonzultációra, ahol visszajelzés történik

a gyermekkel kapcsolatos tapasztalatokról és megbeszéljük a további segítségnyújtás módjait,

lehetőségeit: nevelési tanácsadás szülőknek, más szakemberhez való irányítás, a kapcsolat lezárása

(amennyiben a probléma rendeződött).Amennyiben gyermekeivel bármiféle gyerekkori, kamaszkori problémái vannak, és nevelési tanácsadást keres Miskolc 

városában, forduljon hozzám bizalommal, hiszen egyik szakterületem a szülőkkel való közreműködés  a nevelési

 tanácsadás hatékony felhasználásával.
Pszichológiai konzultáció
Nevelési tanácsadás
Krízisintervenció/prevenció
Kamaszok/pályatanácsadásCopyright szokeeva 2016

A weboldalt készítette és üzemelteti: vendeg.com